Ochranná mříž , brání vniknutí nečistot do přívodního korýtka.

Ochranná mříž , brání vniknutí nečistot do přívodního korýtka.