Muzeum železničního vodárenství Branná

14.05.2012 19:38

Parní lokomotivy na dráze u ČSD a na trati Hanušovice - Glucholazy jezdily od uvedení tratě do provozu roku 1888 do roku 1978, kdy byl provoz parních lokomotiv na této trati ukončen. Od zahájení provozu v roce 1888 na celém úseku trati jezdily parní lokomotivy různých typů. Nejběžněji se používaly lokomotivy řady 423, 434, 534, 464 a 556. Každá tato lokomotiva spotřebovala asi na 10 km trati 3-5 m3 vody pro výrobu páry. V železniční stanici Branná byla v roce 1888 vybudována vodárna pro zbrojení lokomotiv vodou. V horní části vodárny, která je zeteplená a obložená dřevem, je umístěna kovová nýtovaná nádrž , ve které je napuštěno asi 60 m3 vody. Vodárna je od tohoto roku 1888, stále v provozu. Do nádrže je přiváděna voda potrubím z potoka, má přepad a tak může natékat nepřetržitě. Z vodárny je voda vedena potrubím do vodního jeřábu. Pro napuštění vody do lokomotivy si stojvedoucí nebo jeho pomocník napojí vodní jeřáb pomocí pohyblivého chobotu tak, aby voda plynule tekla do tendru lokomotivy. Od roku 1978 jezdí na této trati pouze historické a nostalgické vlaky tažené parní lokomotivou. Využíváním vodárny pro zbrojení parních lokomotiv znázorňujeme, jak důmyslně naši předchůdci zajišťovali čerpání přírodních zdrojů. Jinde pro zbrojení lokomotiv byly vybudovány vodárny, kde se musela voda do nádrže čerpat čerpadly s elektrickým nebo parním pohonem. Muzeum železničního vodárenství je zde zřízeno pro zachování staré tradice budoucím generacím.